Το ektypono.gr είναι ένα site αγγελιών για τυπογραφικές εργασίες, γραφιστική δημιουργία και άλλες δραστηριότητες διαφήμισης. Το ektypono.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις δημοσιεύσεις που ανεβάζουν τα μέλη, για την εργασία - υπηρεσία που ζητούν ή παρέχουν, για την κοστολόγηση ή τον προϋπολογισμό τους, για την ποιότητα των εργασιών και υπηρεσιών που προσφέρουν. Το ektypono.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις μεταξύ των μελών οικονομικές συναλλαγές και δεν μεσολαβεί στις μεταξύ των μελών εμπορικές διαπραγματεύσεις - συμφωνίες - συναλλαγές - αξιολογήσεις. Το ektypono.gr δεν είναι υπεύθυνο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μελών του site. Το ektypono.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή/και λειτουργία συνδέσμων που υπάρχουν εντός των πληροφοριών και δημοσιεύσεων που αναρτούν τα μέλη. Το ektypono.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις που προκύψουν βλάβες ή δυσλειτουργίες από κακόβουλες ενέργειες, ιούς και επιθέσεις hacker. Το ektypono.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση σχεδίων, σημάτων, εμβλημάτων, λογότυπων, φωτογραφιών, κειμένων κλπ που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Το ektypono.gr συλλέγει και τηρεί αρχείο, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, των προσωπικών δεδομένων που εισάγουν τα μέλη κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. Το ektypono.gr δεσμεύεται για την προστασία των δεδομένων σας, όπως αυτή προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Τα μέλη συμφωνούν να λαμβάνουν από το ektypono.gr ενημερωτικά email (newsletter) ανά πάσα στιγμή, και σε καμία περίπτωση δεν θα την θεωρούν ανεπιθύμητη. Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ektypono.gr θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από το ektypono.gr καθώς επίσης να φροντίζει να τα ενημερώνει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.